Kuveyt Hakkında Her Şey; Kuveyt Bayrağının Anlamı, Kuveyt Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?


Kuveyt Hakkında Her Şey; Kuveyt Bayrağının Anlamı, Kuveyt Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Kuveyt, Ortadoğu’da Basra Körfezi’nde, Irak ve Suudi Arabistan arasında yer alan küçük bir ülkedir. Yazları çok sıcak, kışları kısa ve serin geçen bir çöl ülkesidir. Arazi, düz ve hafif dalgalı çöl ovaları arasında çok az değişiklik gösterir.

2000 yılında Kuveyt’in nüfusu, 1.159.913 Kuveytli olmayan vatandaş da dahil olmak üzere 1.973.572 olarak tahmin edilmiştir. Bu ülkede çeşitli etnik gruplar yaşıyor ve nüfusun sadece yüzde 40’ı Kuveytli. Mısır, Filistin, Ürdün, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Yemen gibi çevredeki Ortadoğu ülkelerinden insanlar nüfusun yüzde 35’ini oluşturuyor.

Sadece iki yüz yıl içinde Kuveyt, göçebe bir nüfustan kentsel bir nüfusa geçti. Kentsel çevrenin gelişimi büyük ölçüde İslam’dan etkilenmiştir ve Kuveyt evleri, çöl yaşamının ve kültürünün etkisini yansıttıkları kadar İslam’ın ilkelerini de yansıtmaktadır. Evlerin çoğu dikdörtgen şeklindedir ve bir iç avlu etrafında düzenlenmiştir.

Kuveyt toplumunda beş sosyal tabakalaşma seviyesi vardır ve bu bölünmeler servete dayanmaktadır. Sosyal hiyerarşinin zirvesinde yönetici aile bulunur. Bunun altında eski Kuveytli tüccar aileleri var. Katmanların ortasında, petrol endüstrisinin gelişiyle Kuveyt’e yerleşen eski Bedeviler, Arap Çölü göçebeleri var. Ardından komşu ülkelerden Araplar geliyor ve bu hiyerarşinin en altında yabancılar var.

Kuveyt’teki evliliklerin çoğu geleneklere uygun olarak düzenlenir. Evlilikler klanlar içinde gerçekleşir, ancak sosyal sınıflar arasında olmaz. Kadınlar, yaşı ne olursa olsun, evlenmek için babalarının iznine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, bir erkeğe bu ayrıcalık tanınmış olmasına rağmen, bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Ayrıca, bir kadın sadece bir eşle evlenebilirken, bir erkeğin yasal olarak dört kadınla evlenme hakkı vardır.

Kuveytliler için tüm eğitim ücretsizdir ve altı ile on dört yaşları arasında katılım zorunludur. Hükümet cinsiyetten bağımsız olarak eğitimin önemini vurgularken, çoğu okul anaokulundan sonra cinsiyete göre ayrılmaktadır. Hükümet tarafından kullanılan okuryazarlık tanımı, kişinin on beş yaşını doldurmuş ve okuma ve yazma yeteneğine sahip olması gerektiğidir. Bunu akılda tutarak, nüfusun yüzde 79’u okuryazar, erkeklerin yüzde 82’si ve kadınların yüzde 75’i bu kriterleri karşılamaktadır.

Kuveyt hükümeti, Amir tarafından yönetilen nominal bir anayasal monarşidir. Anayasa, 11 Kasım 1962’de onaylandı ve uygulandı. Kuveyt bir Ulusal Meclis geliştirdi. Ancak bu demokrasi biçimi kısa ömürlü oldu. Ağustos 1976’da Şeyh Sabah, yetkililerin özel kazancını artırmak için mevzuatın manipüle edildiği gerekçesiyle meclisi feshetti. Klanlar hiyerarşisi üzerine kurulu bir siyasi sistem olarak, Kuveyt hükümetinde kayırmacılık yaygındır.

Kuveyt Bayrağının Anlamı

Kuveyt bayrağındaki yeşil renk ülkenin topraklarını temsil ederken aynı zamanda zenginliğin paranın simgesidir. Kırmızı savaşçı yapısına, beyaz ülkenin geçmişine ve siyah geçmişteki savaşlara bir göndermedir.

Kuveyt’in Başkenti

Kuveyt başkenti Kuveyt’tir.

Kuveyt’in Para Birimi

Kuveyt para birimi Kuveyt Dinarı’dır.

Kuveyt ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı

Kuveyt ile Türkiye arasında saat farkı yoktur.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

casino siteleri casino siteleri bonus veren casino siteleri slot siteleri başakşehir escort escort bursa ankara escort bayan bursa escort kocaeli escort istanbul escort şişli escort maslak escort ataşehir escort merter escort taksim escort bayan escort kadıköy tuzla escort